English - English Dictionary

Phrase(s) for : iraki
Boş bırakılmış yere üç rakamını yazın.
Amfetaminlerin bırakılması kaygı ve sinirliliğe neden olabilir.
Aranızda atışmayı bırakın da gelip bize yardım edin.
Bağlanmış gazeteleri atık kağıt dönüşüm kutusuna atabilirsiniz, ancak bağlanmamış olanları bırakın.
Bırakın çocuklar koşup tüm enerjilerini yaksınlar.
Lütfen beni yalnız bırakın. Bu proje üzerine yoğunlaşmam lazım.
Tutuklular serbest bırakıldı (or: salıverildi).
Cuma gecesi, karısını evde bırakıp arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti.
ⓘThis sentence is not a translation of the original sentence. Romanın geçtiği yer ve zaman belirtilmemiş, okuyucuların hayal gücüne bırakılmıştır.
Yoğun bir sorgulamaya maruz bırakıldı.

Few words

Irakia native or inhabitant of Iraq; "the majority of Iraqi are Arab Shiite Muslims although Sunni Muslims control the government"
Irakiof or relating to Iraq or its people or culture; "Iraqi oil"; "iraqi terrorists"

About Sri Dictionary

Sri Dictionary is a Multilingual Dictionary for 22 languages. This translation tools can use to find the definition and translaton of words, from and into 22 languages.

The Dictionary contains about 245000 terms and about 100000 terms of each other languages, Including German, French, Russian and total of 22 languages. The main language is english, please always refer to the english translation.